1. Events
  2. Misha Beliën

Misha Beliën

De mystieke ervaring van verbinding biedt Misha een onuitputtelijke inspiratiebron. De motivatie voor zijn zenleraarschap is dan ook ‘het oefenen van onze innerlijke ervaring van verbinding’. Dit staat bovendien centraal in zijn leven met Lotte en hun zoontje Yura én in zijn werk als boeddhistisch documentairemaker.

De uitgangspunten van zen en het centrum vormen de leidraad in de bijeenkomsten die Misha begeleidt. Daarbij legt hij graag de nadruk op het oefenen en een gezellig, intiem gezamenlijk onderzoek. Hij wordt graag verrast door nieuwe zienswijzen en gebruiken waarin de essentie van zen voelbaar tot leven komt. Zo maakt hij gebruik van oefeningen uit andere tradities en verschillende gespreksvormen, zoals een Socratisch gesprek.

Today